Zadatak iz stehiometrije

Opšta hemija's picture

Nakon rastvaranja, talozenja i zarenja od 0.5124 g krecnjaka dobijeno je 0.2182 g CaO I 0.0134 g Mg2P207. lzracunajte procentni sadrzaj CaC03 i MgC03 u lspitanom uzorku krecnjaka. Ako moze neko da mi pomogne sa ovim zadatkom, resenja su 76.1% CaC03, 1.95% MgC03. Hvala :)

Predrag Milosevic's picture

Probacu da ispricam sta je glavna ideja kako uraditi zadatak...

Nama je neko dao neku kolicinu krecnjaka, a pod tim imenom bi trebao biti CaCO3...medjutim tu imamo jos i MgCO3 (tako je navedeno) i jos ponesto jer kad pogledamo resenje vidimo da kad sve saberemo nemamo 100%.

Receno je da imamo CaO i to 0.2182 g i to ce nam omoguciti da izracunamo masu CaCO3 u uzorku.

Takodje, imamo podatak o masi za Mg2P2O7 i to ce nam omoguciti da izracunamo masu MgCO3.

Posle kad budemo imali mase CaCO3 i MgCO3 lako cemo izracunati procenat tih supstanci u uzorku krecnjaka.

Od "alata" za ovaj "posao" ce nam trebati samo molarne mase supstanci..cak necomo trebati ni hemijske reakcije...

Molarne mase nadjemo u literaturi:

M(CaO) = 56.077g

M(CaCO3) = 100.087g

M(MgCO3) = 84.314g

M(Mg2P2O7) = 222.55g

Prvo da vidimo racun za CaCO3...

Ako imamo 56.077g CaO teoretski mozemo da napravimo 100.087g CaCO3....mozemo da tvrdimo i drugacije...i obratno...i u jednoj i drugoj supstanci (prema formulama) imamo istu kolicinu Ca

 

i sad proporcionalno se pitamo...ako imam 0.2182g CaO koliko je bilo g CaCO3...ja sam izracunao .....0.2182 * 100.087 /  56.077 = 0.389g CaCO3

Odmah mozemo da izracunamo i prosenat te kolicine u uzorku 0.389 * 100 / 0.5124 = 75.9 % (sto odgovara resenju uz odstupanja zbog zaokruzivanja)

Na isti nacin uradimo i za Mg...samo ovde moramo da pazimo da Mg2P2O7 ima dva puta vise Mg od MgCO3....pa mozemo da tvrdimo da

222.55g /2 = 111.225g Mg2P2O7 ce biti napravljeno od 84.314g MgCO3...a proporcionalno 0.0134g Mg2P2O7 ce biti napravljeno od x g MgCO3...ja sam dobio x=0.010149g

i to onda izadje procentualno 1.98% od pocetne kolicine krecnjaka.

Opšta hemija's picture

Hvala puno na pomoci.