Hidroliza soli

Ucenik ZG's picture

Napisati disocijaciju sledećih soli,a zatim predstaviti hidrolizu soli i kroz jonske jednačine dokaži hidrolizu soli :

Kalijum primarni fosfat, natrijum- hidrogen sulfat

Predrag Milosevic's picture

Da bi odgovorili na pitanje prvo treba da znamo sta nas pitaju...tj da vidimo sta znace neki pojmovi...

Disocijacija...to ne bi trebao biti problem...neko jonsko jedinjenje disosuje u vodi...drugim recima ...joni se razdvoje i samostalno "plivaju" u casi sa vodom.

Drugi pojam koji nam treba je hidroliza...neki ioni uzimaju od vode ono sto im treba ...recimo ako uzmu H+ od vode ostane OH-...ili ako uzmu OH- od vode onda u casi ostane H+...to bi trebala biti hidroliza.

Na kraju, mozemo se pitati, zasto bi neki ioni uzimali bilo sta od vode...e to je zbog njihove "prirode" i ta priroda i ponasanje u rastvoru se mora pogledati u litaraturi .....kolika je konstanta disocijacije....ako je veoma mala onda mozemo zakljuciti da je takav ion veoma "nezadovoljan" sa time da bude sam sa sobom i mozemo ocekivati hidrolizu...a ako je veoma velika kao kod prvog stupnja disocijacije H2SO4 onda nece doci do hidrolize jer je recimo ion HSO4- nece uzimati H+ od vode da bi postao H2SO4...Znaci to bi bila neka okvirna prica za resavanje ovog zadatka...

Disocijacija....

KH2PO4 (to je nas primarni fosfat) ------>  K+  +  H2PO4-

dalje ide 

H2PO4-   +  H+ ------->  H+   + HPO4-(2-)

i jos dalje teoretrski bi moglo...

HPO4(2-)  -------->  H+   +   PO4(3-)

Priroda ovih fosfatnih ostataka je da oni veoma tesko disosuju, naprotiv, oni bi najradije bili samo H3PO4

tako da svaki od njih ce teziti da uzme od vode H+ za "svoje potrebe"...recimo H2PO4-

H2PO4-   +  H2O  ------> H3PO4   + OH-

i tako bi nastavili sa ostalim fosfatima...uvek bi uzimali H+ od vode...

 

Sta je sa NaHSO4

disocijacija...

NaHSO4   ------->   Na+  HSO4-

ovaj HSO4- ostatak uopste nema sklonost da hidrolizira....cak sta vise i on sam nastvalja disocijaciju...

HSO4-   -------->  SO4(2-)  +   H+

e sad ovaj ion SO4(2-)   ima nesto potencijala da hidrolizira tj da uzme H+ od vode i da se vrati u poziciju kao HSO4- ion, ali dalje od toga ne ide...