Zadatak iz stehiometrije

marija04's picture

Kuhinjska so predvidjena za trgovacku namjenu, sastoji se iz
natrijum-hlorida i primjesa-vode i nerastvorenog ostatka. Koliko
primjesa ima u soli koja sadrzi 38% Na (cisti natrijum-hlorid sadrzi
39.3% Na). Ako moze neko da mi pomogne, hvala :)

 

Predrag Milosevic's picture

Veza izmedju cistog NaCl i Na je da ako  imamo 100g NaCl tu bi trebalo da bude (tako kazu) 39.3g Na....Sad se pitamo ...a koliko bi bilo cistog NaCl g da se tamo nalazi "samo" 38 g Na

Proporcionalno manje ...i to 96.69 g NaCl...i to je % cistog NaCl, pa znaci da je necistoca ukupno bilo 3.31 % (da se dodje do 100g uzorka)

Drugim recima ako posmatramo 100g uzorka ...tamo ima 38g Na   ili u prevodu 96.69g cistog NaCl....necistoca je naravno 3.31g (ili %)

marija04's picture

Hvala!