Hemijska ravnoteza i brzina hemijske reakcije

gorefix's picture

4. U kom smjeru će se pomjeriti hemijska ravnoteža u sistemu:

2A + 3B → 3C + D

a) Ako se koncentracija komponente B poveća

b) Ako se temperatura u sistemu smanji (uzimajući u obzir da je direktna reakcija

endotermna)

5. Kako se mijenja brzina hemijske reakcije N2 + O2 → 2NO, ako se koncentracija N2

smanji 2 puta, a koncentracija O2 poveća 3 puta?

Predrag Milosevic's picture

4.

a) reakcija ide sleva na desno

b) reakcija ide sa desna na levo (reakcija je endotremna ako ide sleva na desno...znaci ako hladimo smesu ...reakcija ide kontra tome...znaci da greje, a to je sa desna na levo...egzotermna reakcija)

5.

Napisemo izraz za brzinu hemijske reakcije pre promene...

brzina = k [N2] * [O2]

uzeo sam da je reakcija drugog reda (prvog po N2 i prvog po O2...mada to se nikad ne zna dok se ne odredi eksperimentalno...ali uzmimo da je tako)

Sad napisemo izraz za brzinu hemijske reakcije nakon proimena koncentracije....

brzina nakon promene = k [N2]/2  *  [O2]*3

ili brzina nakon promene = 1.5 * ( k[N2]*[O2])

znaci brzina ce se povecati 1.5 puta