Zadatak - Mesanje rastvora kristalohidrata i anhidrovane supstance

boredinthehouse's picture

U merni sud od 500 cm3 dodato je 50,0 cm3 gvozdje(ll)-sulfata-heptahidrata i 150 cm3 4,00 mas.% rastvora gvozdje(Il)-sulfata, a potom je merni sud dopunjen vodom do crte. Izracunati koncentraciju i molalitet dobijenog rastvora ako je areometrom odredeno da njegova gustina iznosi 1.060 g/cm3.

Resenje: c=0,442 mol/dm3 i m*=0,445 mol/kg

Predrag Milosevic's picture

Koja je koncentracija 50cm3 rastvora FeSO4*7H2O...ili je mozda neko mislio na 50g, a ne 50cm3

boredinthehouse's picture

50,0 g je u pitanju, pitala sam. Lapsus pri pisanju, a nama zato muke...

Predrag Milosevic's picture

ovde imamo dva izvora naseg FeSO4....

Prvi je heptahidrat...i 50g tog materijala sadrzi 27.32g FeSO4

Racun ide preko molarne mase heptahidrata M=278g i gde se nalazi 151.9g  FeSO4 ostalo je voda.

Drugi izvor FeSO4 je iz dodanog rastvora...

100g rastvora sadrzi 4g FeSO4...pa ce 150g rastvora ...sadrzavati 6g FeSO4 (odve nije data gustina tog rastvora pa sam uzeo da je 1cm3 = 1g)

Znaci kad saberemo prvi i drugi izvor FeSO4...dobijemo 33.32g FeSO4 koji je ubacen u casu od 500cm3 i toliko smo rastvora napravili.

Taj napravljeni rastvor ima masu od  530g jer je gustina 1.06g/cm3

Od tih 530 g rastvora 33..32g je FeSO4 a vode ima 496.68...to ce nam trebati za molalitet...koji radi sa 1kg odnosno 1000g rastvaraca (vode u ovom slucaju).

Da vidimo prvo koja je koncentracija...mol/dm3....znamo koliko grama FeSO4 imamo u 500cm3...pa ce u 1000cm3 biti duplo od toga...tj 66.64g FeSO4...podelimo to sa molarnom masom FeSO4 i dobijemo broj molova...0.439 mola...i to je koncentracija (zbog zaokruzivanja malo odstupa)

sad davidimo molalitet...

u nasoj casi od 500cm3...izracunali smo ima 496.68g vode i na tu kolicinu ide 33.32g FeSO4...sad se pitamo koliko bi bilo na 1000g vode...racun kaze 67.0854g FeSO4....kad to podelimo sa molarnom masom...dobijemo 0.4416 mola...i to je molalitet.