Zadatak - neutralizacija

boredinthehouse's picture

U kom zapreminskom odnosu treba pomešati rastvor hlorovodonicne kiseline koncentracije 0,75 moldm-3 i
13,73 mas.% rastvora natrijum-hidroksida da bi doslo do potpune neutralizacije?

Predrag Milosevic's picture

Ako napisemo hemijsku reakciju videcemo da je odnos molova NaOH i HCl ...1:1

HCl vec imamo u rastvoru koji govori u molovima...i prvo treba da pretvorimo masenu % za NaOH da  bude u mol/dm3

U 100cm3 NaOH se nalazi 13.73g NaOH, a u 1000cm3 ce biti 137.3g...i kad to podelimo sa molarnom masom nas rastvor NaOH je 3.4325 mol/dm3

Sad treba da vidimo koje zapremine NaOH i HCl odgovaraju jedi drugima...

Recimo da imamo 1dm3 NaOH i znamo da se tu nalazi 3.4325mola NaOH....e sad, treba naci zapreminu HCl gde se nalazi toliko isto molova tj 3.4325 mola HCl...jer reakcija trazi odnos molova 1 : 1

Kako 1dm3 HCl rastvora ima samo 0.75 mola to ce proporcionalno 4.585dm3 imati potrebnu kolicinu HCl...i to je resenje.

Odnos zapremina treba da bude  1: 4.585  izmedju rastvora NaOH i HCl