Zadatak- smesa ugljikovodonika

danica_d's picture

Ne mogu nikako tačno dobiti rešenje u ovom zadatku pa molim za pomoć: 

Smesa propana i etina ima masu 2,0 g. Smesa je spaljena u suvišku O2 pri čemu su nastali CO2 i voda. Množina CO2 je 1,5 puta veća od množine vode. Izračunaj masu etana i propina u smesi. 

R: m(C3H8)  = 0,44 g
m(C2H2) =  1,56 g

Predrag Milosevic's picture

Zanimljiv zdatak...ima nesto matematike.....

Da napisemo hemijskem reakcije....

2C2H2    +5O2  -------> 4CO2   + 2H2O

C3H8   +  5O2  ------> 3Co2   +4H2O

neka je masa C2H2 oznacena sa x

neka je masa C3H8 oznacena sa y

Odmah mozemo da kazemo da je x + y =2  (grama)

Nase reakcije govore u molovima pa cemo i mi da pretvorimo nase mase u molove jer znamo molarne mase za etin = 26.04   i za propan = 44.097

Za prvu reakciju sta mozemo reci....

x/26.04 etina reaguje i dobijemo (duplo vise) 2x/26.04 CO2 i (isto toliko ) x/26.04 vode

za drugu reakciju kazemo....

y/44.097 molova C3H8 reaguje i dobijemo 3y/44.087 molova CO2 i 4y/44.097 molova vode

Sad obratimo paznju sta kazu...da je broj molova CO2 za 1.5 puta veci od broja molova H2O...pa to i napisemo...

sakupimo sav nas CO2 iz obe reakcije i to podelimo sa svom vodom koju smo dobili u dve reakcije i taj kolicnik je 1.5

( 2x/26.04  +  3y/44.087)   /  (x/26.04   +  4y/44/097) = 1.5

sad umesto x mozemo da napisemo 2-y (setimo se da je x + y =2g) i ubacimo to u gornju jednakost i resimo y

ja sam dobio y = 0.44g

a x= 1.56

 

danica_d's picture

zašto se to sve deli sa svom vodom kako ste naveli?

Predrag Milosevic's picture

U zadatku lepo kazu...sve molove CO2 koje dobijes i kad podelis sa svim molovima vode koje dobijes ...mora biti rezultat 1.5 (oni kazu 1.5 puta vise )