Analitička hemija, zadatak iz kompleksiometrije

Jolejole3579's picture

0,1648 g BaCl2 × 2H2O rastvoreno je u vodi i rastvor dopunjen u odmerenoj posudi od 100 cm^3. Alikvotu od 10 cm^3 dodat je Zn-EDTA u višku i NH3 do pH 11. Oslobođena količina cinka za titraciju troši 6,75 cm^3 standardno rastvora EDTA conc 0,01 mol/dm^3 uz indikator eriohromcrno T. Koliki je sadržaj kristalne vode u kristalohidratu?

Predrag Milosevic's picture

ovde je ideja da i Ba2+ i Zn2+   sa EDTA grade kompleks 1 : 1

Kada u rasvoru sa ZnEDTA dodamo Ba2+ on ce da se veze sa EDTA tj "zamenice" Zn2+ u kompleksu i tako Zn2+ postati dostupan za titraciju sa EDTA

Koliko god molova EDTA potrosimo za kompleksiranje tog novostvorenog Zn2+ toliko isto molova je bilo Ba2+ ....i ti molovi Ba2+ su dosli u nasem alikvotu od 10ml...

Znaci, prvo da vidimo koliko molova Zn2+ je bilo dostupno za reakciju sa 6.75cm3  EDTA...koncentracije 0.01 mol/dm3

Utroseni EDTA u 6.75cm3 je  0.0000675 molova toliko je bilo Zn2+...i naravno isto broj molova je i za Ba2+. Kako je taj Ba2+ dosao u alikvotu od 10cm3...znaci u 100cm3 (toliko smo napravili rastvora od 0.1648g BaCl2 x 2H2O) ce biti 0.000675 molova Ba2+...i taj broj molova Ba2+ potice od 0.000675 molova BaCl2

Da vidimo koliko bi bilo grama tih 0.000675 molova BaCl2...

Molarna masa za BaCl2 je 208.23g pa ce 0.000675 molova BaCl2 imati masu od 0.1406g 

Kako je nas uzorak 0.1648g to znaci da na vodu otpada kad oduzmemo BaCl2 od te mase ...0.0242g i to je resenje