Helatometrija zadatak

Jolejole3579's picture

Pri analizi pijaće vode, u alikvotu od 25 cm3 podesi se vrednost pH na 10 (smetajući joni se maskiraju dodatkom KCN i trietanolamina) i rastvor titruje sa EDTA koncentracije 0,05 mol/dm3 uz indikator eriohromcrnoT, pri čemu je utrošeno 6,75 cm3. U alikvotu od 50 cm3 pH vrednost se podesi na 12 i rastvor titruje u prisustvu indikatora mureksida, pri čemu je utrošak EDTA 5,8 cm3. Koliko mg Ca i Mg sadrži 1dm3 ispitivane vode.

R: m(Mg)= 187.15

m(Ca) = 233.86

Kojim postupkom doći do tačnog rešenja, nikako da dobijem iste cifre? Hvala unapred.

Predrag Milosevic's picture

Prica za ovaj zadatak bi bila...

Prvo odredimo ukupan broj molova Mg i Ca (znaci zbir) To je prva titracija na pH 10.

Posle, odredimo broj molova Ca...to je druga titracija na pH 12.

Broj molova Mg odredimo iz razlike...ukupan broj molova (Mg i Ca) - broj molova Ca

Da vidimo prvo ukupan broj molova Mg i Ca ...zajedno.

EDTA i Mg i Ca reaguju u molskom odnosu 1: 1...pa koliko god molova EDTA smo potrosili toliko je bilo molova Mg i Ca zajedno.

Znaci 6.75  x  0.05 / 1000  = 0.0003375 molova EDTA...toliko ce biti ukupno molova i MG + Ca zajedno...i to sve, da ne zaboravimo u 25cm3...posle cemo to da svedemo na 1000cm3 (tj 1dm3)jer nam to traze u zadatku.

Druga titracija odredjuje samo Ca..

Koliko smo potrosili molova EDTA u drugoj titraciji toliko ce biti molova Ca

5.8 x 0.05 / 1000  = 0.00029 molova EDTA   odnosno Ca

i to sve, ne zaboravimo u 50cm3...a kako smo poceli sa 25cm3 sada cemo i ovaj rezultat za Ca da svedemo na 25cm3 tj duplo manje...0.000145 molova Ca

Sad mozemo da odredimo broj molova Mg iz razlike "ukupan broj molova" - broj molova Ca

0.0003375 -  0.000145 = 0.0001925 molova Mg u 25cm3

Sada znamo broj molova Ca i broj molova Mg u 25cm3...naravno sledece je da svedemo to na 1dm3 tj 1000cm3

Pa je broj molova Ca  0.000145 x 1000 / 25 = 0.0058 mola Ca u 1dm3

Na isti nacin za Mg dobijemo 0.0001925 x 1000/25 = 0.0077 mola Mg u 1dm3

Kad te rezultate pretvorimo u masu (molarna masa Ca=40.078g   i Mg=24.305g) dobijemo za Mg 187.1mg   i za Ca 232.5 mg  i to je resenje

Jolejole3579's picture

Hvala Vam mnogo, nisam svela zapreminu na 25 cm3 kod druge titracije, tu je nastao problem.