cikolalkani

dorassasas's picture

koliko izomerni jedinjenja ima molekulsku formulu C4H8,ako se u obzir uzmu svi oblici izomerije?

Resenje je 6,ali to je bez gemetrijske  izomerije

Zasto ne uzimamo geometrijsku izomeriju u obzir,ako buten ima geo izomeriju?

Hvala.

Predrag Milosevic's picture

Ja mislim da postoji 5 izomera...sesti bi bio 2-buten u formi cis-trans.

https://byjus.com/question-answer/how-many-isomers-are-possible-in-c4h8-...