Titracija rastvora HCl rastvorom NaOH

boredinthehouse's picture

Od zadatih podataka treba izračunati zapreminu HCl:

Zapremina NaOH potrebna za dostizanje ekvivalentne tačke (sa krive titracije) - 5,0 cm3

Promena indikatora iz žute u zelenu boju zabeleženo je na V(NaOH)=4,8 cm3.

Oba rastvora su 0,1M. 

Hvala unapred.

Predrag Milosevic's picture

Koliko sam shvatio ovde je koriscen ispravan indikator...bromothymol blue...koji ce na pH 7 da menja boju...

I, ako nema greske u odredjivanj zavrsne tacke...moj zakljucak je da je zapremina HCl bila 4.8 cm3 i na tu kolicinu 0.1 M kiseline se potrosilo 4.8 cm3 baze ,NaOH , takodje koncentracije 0.1 M

boredinthehouse's picture

Dobila sam isti zaključak, ali rekoh da proverim..

U pravu ste, u pitanju je bromtimol-plavo.