ZADATAK ORGANSKA

hexipexi's picture

potrebna mi je pomoć oko ovog zadatka ... osnovna škola...

Na neki alken adiran je brom. Masa proizvoda adicije iznosila je 324g . Na istu količinu tog alkena adiran je gas koji je dobijen u reakciji 69g metalnog natrijuma i viška etanola .

A) odredi molarnu masu nepoznatog alkena

B)Predstavi strukturnim formulama sve strukturne izomere tog alkena 

hvala

Predrag Milosevic's picture

U ovom zadatku neke stvari su namrekli, a neke nisu ili su rekli na zaobilazan nacin.

Kod bromiranja alkena reakcija ide, kad govorimo u molovima, 1:1

Znaci ako imamo jedan mol alkena na njega ide 1 mol Br i dobijemo 1 mol jedinjenj koje ima adirani Br...tj dva atoma Br na sebi. Nije nam direktno receno koliko molova jedinjenja imamo...samo kolika je masa proizvoda na kraju.

Prvo moramo da otkrijemo koliko je molova jedinjenja bilo u reakciji...tu ce nam pomoci informacija o drugoj reakciji. Tu imamo reakciju dobijanja H2 i mozemo da izracunamo broj molova H2 koji se dobije, a upravo isti broj molova naseg nepoznatog jedinjenja bi uslo u reakciju sa tom kolicinom H2 kad radimo reakciju adiranja H2 na taj alken.

Pogledajmo reakciju stvaranja H2...

2 Na + 2 CH3CH2OH  ----->  H2   +  2 CH3CH2Na

Mi smo potrosili 69g Na   ....da smo potrosili 46g Na (23g x 2)  dobili bi 1 mol H2

Proporcionalno, znaci, 69g Na ce generisati 1.5 molova H2

Sad znamo koliko je bilo molova alkena i u reakciji sa Br2....1.5 mola

Nakon adiranja Br2 na tih 1.5 mola alkena dobili smo 1.5 mola jedinjenja....i ta masa je 324g...pa ce proporcionalno 1 mol takvog bromiranog jedinjenja imati masu od 216g

U tih 216g (1 mol) jedinjenja znamo sigurno da se nalazi brom ...formula treba da ima dva atoma broma...pa ce masa koja pripada bromu biti 2 x 79.9 ...tj 159.8g ...znaci ostatak 1 mola tog nepoznatog alkena ce ima ti masu od 216 - 159.8 = 56.2

Znaci trazimo koji alken ima molarnu masu od 56.2 (ili priblizno tome)...i vidimo da tome odgovara buten (molarna masa 58.1g...nas racun je mozda zbog zaokruzivanja nesto drugaciji)

B) buten ima 3 izomera

1-buten

2-buten

2metil-buten

hexipexi's picture

hvala