Zadatak redox titracije

Jolejole3579's picture

2.2035 g hidrogena trosi za titraciju 30,35cm^3 rastvora KMnO4 koncentracije 0,1025 mol/dm^3. Koliko cm^3 vode treba dodati u 10 cm ^3 ovog hidrogena da bi sadržaj H2O2 u njemu bio 8%?

Predrag Milosevic's picture

Kako da uradimo zadatak....

Prvo da vidimo koliko imamo cistog H2O2 u 2.2035g rastvora hidrogena....kad to znamo...znacemo koliko je % hidrogen. Posle cemo da taj rastvor razblazimo da bude 8%...

Sta kaze hemijska reakcija...

2KMnO4 + 3H2SO4. + 5H2O. ----> K2SO4. + 8 H2O. + 5O2

 

Znaci KMnO4 nasuprot H2O2 ide 2 : 5 u molovima

Koliko imamo molova KMnO4 potrosenih....30.35 x 0.1025/1000 = 0.0031109 mola

Znaci H2O2 treba da bude ako je odnos 2 : 5....0.007775 mola H2O2 ili 0.2644g H2O2 cistog ...i ta kolicina se nalazi u nasih 2.2035g hidrogena...ili drugim recima 12% 

Sad imamo posao da od 12% hidrogena pravimo 8%...dodajemo vodu, razblazujemo...

Rekli su da treba 10cm3 tog rastvora hidrogena....koji smo otkrili da je 12% razblaziti...

Koliko ima cistog g H2O2 u tih 10cm3....12% rastvora...pa ima 1.2g cistog H2O2

Koliko mozemo maksimalno napraviti rastvora koji je 8% od tih 1.2g H2O2. ...

Da imamo 8g napravili bi 100cm3...ali od 1.2g mozemo da napravimo samo 15g ili 15cm3 (ako uzmemo da je gustina 1) rastvora....znaci treba dodati 5g ili cm3 vode...i gotov posao.

Kako smo poceli od 10cm3