Ravnoteza

Preatsreard's picture

U posudi zapremine 2dm³ nalazi se po 6×10²⁰ molekula vodonika ugljen 4 oksida, vode i ugljenik 2 oksida u gasovitom agregatnom stanju. Koliko iznosi ravnotezna koncentracija tih supstanci ako je konstanta povratne reakcije K =4.

CO + H2O <=> CO2 + H2

(Sve u gasovitom stanju)

Predrag Milosevic's picture

Kad govorimo o ravnotezi, koncentracije su obicno izrazene kao broj molova po 1dm3....nama su dali 2dm3 u zadatku...pa ako bi gledali samo 1dm3 to bi znacilo da posmatramo 3 x 10^20 od svega sto reaguje i prozvoda reakcije.

I sad, kad bi to sto imamo na pocetku uvrstili u izraz za konstantu ravnoteze K...ne bi dobili 4 nego 1. To znaci da ce reakcija da krene sa leva na desno da napravi vise proizvoda i kad to podelimo sa reaktantima da bude 4.

K = [CO2][H2] / [CO][H2O]

Matematicki...mogli bi da napisemo...nasih reaktanata ce se nesto malo potrositi, recimo x, i isto toliko ce se nagraditi proizvoda...neka x kolicina.

K = [3x10^20 + x][3x10^20 +x] / [3x10^20 -x][3x10^20 -x]

Kad resimo to po x dobijemo da je x = 1x10^20

Znaci proizvoda ce biti

[CO2] = 4x10^20

[H2] = 4x10^20

a reaktanata ce biti

[CO] = 2x10^20

[H2O] = 2x10^20