KOLOIDI

danica_d's picture

Molim pomoć oko koloidnih sistema: 

"U hidrofobnim koloidima doći će do koagulacije dodatkom elektrolita koji će neutralizirati ione na površini micele i tako omogućiti koagulaciju. U hidrofilnim koloidima dolazi do koagulacije zagrijavanjem tj. uklanjanjem hidratnog ovoja."

ne razumijem baš te ione na površini koloidne micele i koagulaciju. Znam što je koagulacija no u ovom kontekstu je baš nisam shvatila. da li se inače radi u praksi ovo uklanjanje hidratnog ovoja? kako se može ukloniti taj hidratni ovoj? 

Predrag Milosevic's picture

Kod koloida sve se na kraju svede na poznatu cinjenicu da se istoimene sarze odbijaju, a  razlicite sarze privlace.

Treba se zapitati...zasto se koloidne cestice koje su poprilicno krupne ne ujedine i padnu kao talog ili isplivaju na povrsinu (recimo vode) ako su lakse od rastvaraca.

Odgovor lezi u naelektrisanju koje se nalazi na povrsini tih koloidnih cestica...koje se odbijaju usled tog naelektrisanja na povrsini iako bi verovatno, da nema tog naelektrisanja, doslo do sjedinjavanja cestica u sve vecu i vecu masu...tj doslo bi do koagulacije.

Ako mi na neki nacin "uznemirimo" taj naelektrisani sloj na povrsini ili hidratni sloj...tako sto dodajemo neki jaki elektrolit ili zagrevanjem...mi sklanjamo tu prepreku da se koloidne cestice ne ujedine...

Zasto bi neki, recimo pozitivni ioni bili na povrsini kolodne cestice...pa verovatno zato sto u unutrasnjosti cestice postoji nesto negativno...ali ti pozitivni ioni veoma lako mogu da "odu" ako nadju nesto "bolje" sto im odgovara ...neki jaki elektrolit recimo, koji ima jaku sarzu.

Kod koloida koji su hidratisani...tu imamo dipole...i dovoljno je da ih zagrejemo i otklonimo taj hidratisani sloj i doci ce do koagulacije.

Evo, pogledaj ovaj PDF ...misli da moze pomoci..

http://www.opstahemija.tmf.bg.ac.rs/Rogan/Opsta%20hemija%20I/11_Koloidi.pdf