Koligativna svojstva

danica_d's picture

Što znači kad se kaže da koligativna svojstva ovise o broju čestica. zašto je ovde taj broj čestica toliko važan?

 

Kako rešiti ovaj zadatak: 
Izračunajte molalitet (molalnost) rastvora glukoze ako je pritisak pare vode iznad
rastvora  pri 50 °C jednak 11 999 Pa.
(Ravnotežni pritisak pare vode pri 50 °C jest 12 334 Pa.)

 

Hvala

Predrag Milosevic's picture

Broj cestica je vazan jer predstavlja molove ...koji je u stvari samo jedan veliki broj...i zasto je to vazno...zato sto imamo neke svojstva koja se menjaju u zavisnosti od broja cestica u rastvoru (nije bitno da li je glukoza, ioni Na+ ili bilo sta drugo...samo broj...tj da ih ima u rastvoru...ili bolje reci da su zajedno sa rastvaracem u nasem slucaju to je voda)

U slucaju pritiska vodene pare na nekoj temperaturi...koristimo neke "formule"...

delta P = x * Po

ovo x je molska frakcija rastvorene supstance (tj glukoze)

Nama traze molalitet...znaci kazu da gledamo 1kg rastvaraca....ili ako je voda u pitanju to je 55.49 molova.

E sad, recimo rastvorimo nesto glukoze,  u tih 1kg vode ili 55.49 mola vode...i sta bi bila molska frakcija glukoze

x = broj molova glukoze rastvoren / ukupan broj molova (svega)

ovde je ukupan broj molova (svega) ....55.49 mola vode(1kg vode) + broj molova glukoze rastvorene u tih 1kg vode

Sta je deltaP....to je razlika od P za cistu vodu i P od rastvora (koji je manji)

deltaP = 12334 - 11999 = 335 Pa

neka je broj molova glukoze n (rastvoreno u tih 1kg vode)

335 = [ n/(55.49-n)] * 12334

kako je n mali broj u odnosu na 55.49...mogli bi da ga zanemarimo u izrazu (55.49-n)

U tom slucaju n = 1.5 mola....i to je nasa molalnost jer taj broj mola je rastvoreno u  1kg rastvaraca

danica_d's picture

hvala vam

kako to da molalitet ne ovisi o temperaturi a masena i množinska koncentracija ovise? zar nije masa vode promenjiva ako se menja temperatura što znači da bi trebao biti promenjiv i molalitet? 

 

Predrag Milosevic's picture

Masa vode (ili bilo cega drugog) se ne menja sa promenom temperature.  Sta se menja? Menja se zapremina...pa nam se "cini" da voda ima drugu "masu"...pa onda imamo razlicite gustine.

Molalitet je broj molova rastvorene supstance u 1kg rastvaraca...ni jedna ni druga  velicina ne zavise od temperature