ZADATAK IZ ANALITIČKE HEMIJE 1

Anna9999's picture

Koliko pH rastvora mora biti da bi se sprečilo taloženje FeS zasićenim rastvorom H2S iz rastvora koji sadrži 0,5585g fero jona u 1 dm³ rastvora?

Ksp(FeS)= 1,5 × 10×(-19)

K(H2S)= 1.3 ×10×(-21)

Predrag Milosevic's picture

Rado cu pomoci...

Na osnovu proizvoda rastvorljivosti mozemo da nadjemo koncentraciju S2- iona koja je granica za pocetak talozenja FeS. Samih Fe2+ iona imamo u rastvoru 0.01 mol/dm3 (kad masu fero iona podelimo sa molarnom masom)

Ko nam daje S2- ione....naravno zasiceni rastvor H2S (u literaturi sam nasao da je to 0.1 M rastvor H2S)...ali taj H2S ne daje bas mnogo S2- iona...i to ide preko dva stupnja...

H2S ---> H+ + HS-   koji ima Ka1

HS-  -----> H+ + S2-   koji ima Ka2

Svaki od tih koraka ima svoju konstantu disocijacije, ali kad ih pomnozimo Ka1xKa2. dobijemo ono sto nam nude u zadatku tj K(H2S) = 1.3 x 10x(-21)

pogledajmo sta je Ka1xKa2 .....to je ovaj izraz 

[H+][HS-]/[H2S]  x [H+][S2-]/[HS-]

kad to sredimo dobijemo

1.3x10(-21) = [H+](^2) x [S2-]/[H2S]

Ovde znamo sve izuzev [H+]

[S2-] znamo na osnovu Ksp =[0.01][S2-]

[H2S] je 0.1M za zasiceni H2S

Na kraju ja sam dobio za [H+] = 2.9438x10^(-3). sto odgovara pH = 2.53

 

Predrag Milosevic's picture

Slican zadatak sam nasao na ovoj web stranici

https://byjus.com/question-answer/the-k-sp-of-fes-4-times10-19-text-at-2...