Stehiometrija

MarkoDemenj's picture

U kom zapreminskom odnosu treba da se pomesaju: rastvor A koji u 1l sadrzi 9,475g hlorovodonicne kiseline i rastvor B koji u 1l sadrzi 5,6g kalijum-hidroksida, da bi se dobio rastvor koji reaguje neutralno?
1. 1:3
2. 1:2
3. 1:1,5
4. 2:5
5. 1:1

milicaradenkovic's picture

KOH+HCl------------->KCl+H2O

n(HCl)=m/Mr=9.475/36.5=0.26 mol

n(KOH)=5.6/56=0.1 mol

{KOH}=n/V=0.1/1=0.1 mol/l

{HCl}=n(HCl)/V=0.26/1=0.26 mol/l

V(KOH)*{KOH}=V(HCl)*{HCl}

V(HCl):V(KOH)={KOH}:{HCl}

V(HCl):V(KOH)=0.1:0.26/*10

V(HCl):V(KOH)=1:2.6/*2

V(HCl):V(KOH)=2:5.2 tako da je resenje pod 4 ) 2:5

MarkoDemenj's picture

Hvala! :)

Marko955's picture

KOd mene u zbirci(za medicinu) pise da je resenje 1:1,5...Ja sam dobio isto sto i vi ..2 : 5

milicaradenkovic's picture

U zbirci je greska.

Vuk Biljuric's picture

Zasto si pomnozila prvo sa 10 a onda sa 2?

milicaradenkovic's picture

Pomnozila sam sa 10 da bi dobila decimalni broj a onda sam pomnozila sa 2 da bi dobila cele brojeve.

Vuk Biljuric's picture

Pa zar nisu 0.1 i 0.26 decimalni brojevi vec?:)

milicaradenkovic's picture

Da ali da bih lakse dosla do resenja ja sam pomnozila sa 10 pa sa 2 jer bi onda morala da mnozim sa 20 da bi dobila cele brojeve.

Vanja1810's picture

kad se kaze da sadrzi 5,6g u 1L , zar to ne znaci da je rec o masenoj koncentraciji a ne o masi? 

 

milicaradenkovic's picture

Jeste ali mozes i uraditi tako kako sam ja uradila dobije se isto resenje.