Nespareni elektroni

emma's picture

Koliko nesparenih elektrona ima element ciji je atomski broj 24?

(Ja mislim da ima 4 ali resenje je 6 , ne razumem zasto)

Takodje molim da mi neko napise elektronsku konfiguraciju za taj element.

milicaradenkovic's picture

atomski broj elementa je 24 pa je elektronska konfiguracija sledeca

1s22s22p63s23p64s13d5 i broj nesparenih elektrona je 6 zato sto ovde postoji odstupanje od popunjavanja elektrona. Da bi popunila 4s orbitalu potrebno ti je mnogo energije nego da bi elektron iz 4s presao u 3d, jer kofiguracija 4s23d4 nije stabilna a posle popunjenih orbitala 4s13d5 tj. polupopunjene orbitale je najstabilnija konfiguracija i zato je broj nesparenih elektrona 6.

jovanatepavcevic's picture

Koliko nesparenih elektrona ima element kome se popunjavanje elektrona zavrsava sa 5s orvitalom?

VladaMat03's picture

Izracunati ravnotezne koncentracije H+ i CH3COO- jona u rastvoru CH3COOH. c=0.01mol/dm3 i K=1.8*10 na -5. To je zadatak. Kako da ga resim?