Hemijska veza

chemical's picture

Imam par pitanja..

1) Zasto je Al provodnik, a Al2O3 izolator?
2) Koja je razlika izmedju metalnih i jonskih prvodnika?
3) Od cega zavisi stabilnost kompleksnih jona?

Hvala unapred.

milicaradenkovic's picture

1) Aluminijum je provodnik jer je metal i ima slobodne elektrone a svi metali su provodnici. Aluminijum okisd je izolator jer je to jonsko jedinjenje i zbog toga mu je smanjena provodljivost.

3) Stabilnost kompleksa zavisi od:

- elektrostatickog faktora smanjenjem r povecava se stabilnost

Mn2+<Fe2+<Co2+

- moc polarizacije centralnog jona 

- sklonost liganda polarizaciji

- preveliko donorstvo moze dovesti do smanjenja stabilnosti zbog povecanog negativnog naboja na metalnom jonu

2) metalni provodnici su provodnici gde elektroni prenose struju a ne metali . Takvi su cvrsti i tecni metali. Jonski provodnici su oni gde za razliku od metalnih joni i to katjoni i anjoni provode struju . Zbog ovoga su svojstva metala promenjena sto dovodi do hemijske reakcije unutar jonskih jedinjenja.

chemical's picture

Milice, hvala ti puno! :)

chemical's picture

Imam jos jedno pitanje, pa cu pitati ovde da ne otvaram novu temu. U literaturi nisam mogao da nadjem odg.. Pitanje glasi: Koje linije se javljaju u rendgenskom spektru: a) gasovitog Al b) cvrstog Al? Objasniti razlike navedenih spektara.

Chemist's picture


Rendgenski spektar gasovitog Al: ako je iz atoma izbačen jedan elektron iz 1s orbitale, na ispražnjeno mjesto padaće elektroni iz 2p i 3p orbitala, pa će dati Kα i Kβ linije. (Pri prelazu elektrona iz jedne ljuske u drugu mijenja se orbitalni kvantni broj za +-1, pa zato u ovom slučaju elektroni padaju iz p orbitala). Dalje, pošto dolazi do izbacivanja elektrona i iz 2s orbitale, na njihovo upražnjeno mjesto će pasti elektroni iz 3p orbitale i tada se javlja linija Lα, koja je znatno manje energije. 

Kod čvrstog Al isto tako će se javiti linija Kα, koja je nastala prelazom iz 2p u 1s orbitalu, i to na tačno istoj talasnoj dužini kao i kod slobodnih atoma Al u gasovitom stanju. Međutim, u predjelu rendgenskog spektra gdje su se javile linije Kβ i Lα javiće se kod kompaktnog metala širi emisioni pojasevi, i to u oblasti spektra koja odgovara energiji 1550eV umjesto Kβ linije, a u oblasti 60-70eV umjesto Lα linije.

Ovu razliku u ponašanju objašnjavamo time da, u slučaju slobodnih atoma Al sve orbitale imaju tačno određen energetski nivo, a frekvencija rendgenskog zraka koji nastaje prelazom elektrona iz jednog određenog nivoa u drugi je isto tako tačno određena: rendgenski spektar se sastoji samo od linija. Kod kompaktnog metala dobija se isto tako Kα linija kao i kod slobodnih atoma Al. Međutim, proširenje linija Kβ i Lα u širi emisioni pojas ukazuje na to da da je kod kompaktnog metala energetski nivo vanjske orbitale 3p proširen u jedan energetski pojas. Iz širine emisionog pojasa u spektru može se zaključiti i o širini emisionog pojasa u kojem se nalaze valentni elektroni.

chemical's picture

Zahvaljujem :)