Neorganska hemija i zemnoalkalni metali

VladimirGM 5's picture

Moze li neko da mi pomogne oko ova 3 pitanja uz malo objasnjenje.Hvala :)

1.Kako se zovu soli dobijene potpunom i nepotpunom neutralizacijom berilijum hidroksida hlorovodonicnom kiselinom.Napisi jednacine ovih reakcija.

2.Izracunaj maseni udeo kiseonika u dolomitu i vode u dihidratu gipsa.

3.Magnezijum se na vazduhu pasivizira.Koju supstancu(hemijsku rekciju) mozes da iskoristis da bi magnezijumova traka postala opet sjajna(nestao sloj oksida)?Predstavi jednacinom.

Ako neko zna molim vas da mi objasnite jer ovo nam za skolu treba.

milicaradenkovic's picture

2. dolomit CaMg(CO3)2

w(O)=6*Ar(O)/Mr=6*16/184=0.5217=52.17%

dihidrat gipsa CaSO4*2H2O

w(H2O)=2*Ar(H2O)/Mr=2*18/172=0.209=20.9%

1. potpuna neutralizacija dobijaju se neutralne soli

Be(OH)2+2HCl------------------>BeCl2+2H2O

nepotpuna neutralizacija dobijaju se bazne soli

Be(OH)2+HCl--------------->Be(OH)Cl+H2O

3. Mozes da iskoristis vodu 

MgO+H2O--------------->Mg(OH)2

VladimirGM 5's picture

Hvala :)

 

irena04's picture

Moze pomoc,hvala unapred

1.Koje jedinjenje ima najizrazeniji kovalentni karakter veze:

a)CaCl2 b)BaO c) BeCl2 d)CaF2 e)MgH2

2.Koliko jedinjenja se dobivaju sagorevanjem zemnoalkalnih metala?

3.Zasto su zemnoalkalni metali slabijia redukciona sredstva od alkalni metala?

4.Zavrsi jednacinu hemijske reakcije ?

Mg +H2SO4

Dino98's picture

1. BeCl2 ima najizraženiji kovalentni karakter veze.

Iako je Be metal i to zemnoalkalni, prvi elementi u grupama (elementi glavnih grupa), se znatno po osobinama razlikuju od ostalih elemenata iste grupe,  prije svega imaju znatno manji radijus i veću težnju da grade kovalentna jedinjenja.

Koliko se Be razlikuje od ostalih elemenata II grupe govori činjenica da je njegov hidroksid Be(OH)2 čak amfoteran.

Tako da otpada priča iz osnovne škole, jonska veza = metal + nemetal..

AlCl3 bezvodni je čisto kovalentno jedinjenje, ali AlCl3 x 6H2O Jonsko..

2. Ako zemnoalkalni metal gori u kisiku nastaje jedan spoj, oksid npr MgO, a ako gore na vazduhu, nastaju dva spoja, tačnije smjesa nitrida i oksida (npr MgO + Mg3N2)

3. Najjači reducenti su alkalni metali, imaju izrazito negativne vrijednosti el. potencijala, a zemnoalkalni metali su isto jaki reducenti, al s obzirom na njihov položaj u naponskom nizu, svakako slabiji.

Reducent= lahko se oksidira tj lahko daje elektrone drugoj vrsti, alkalni metali imaju male jonizacione potencijale, lako otpuste taj jedan jedini s-elektron, zemnoalkalni metali ipak imaju nešto manje radijuse i u potpunosti popunjenu s valentnu orbitalu, tako da je nešto ograničenija moć da tako lahko otpuste jedan elektron (drugi pogotovo, jer se otpuštanjem prvog smanji atomski radijus dodatno).

Ali i zemnoalkalni metali su do te mjere značajni reducenti da mogu redukovati vodu (Ca + 2H2O --> Ca(OH)2 + H2)

4.

Mg + H2SO4 --> MgSO4 + H2

s tim da je H2SO4 razblažena kiselina, iz konc sigurno neće istjerati vodik, konc sulfatna kiselina je oksidans, razblažena ne !

Poz

irena04's picture

Hvala ti punoo

aleksandradjukic04@gmail.com's picture

1. Nitritna kiselina nastaje u rekaciji sumporne kiseline sa:
a) natrijum- nitratom
b) natrijum- azidom
C) kalijum nitritom
2. Koji ce od navedenih supstanci pri rastvaranju u vodi izazvati kiselu reakciju(PRIKAZI REAKCIJU):
a) NH4CL
b) P2O5
C) CH3COONa
3. Predstavi jednacinom reakciju u kojoj je reagovalo  5,6 grama kalcijum- oksida  i 19,6 grama sumporne kiseline?
4. Koliko je potrebno miligrama natrijum- hidroksida za neutralizaciju 10 mL rastvora sumporne kiseline u kojoj je Ph 2 i ako je 100% jonizovana?

Dino98's picture

Pročitajte Pravila o postavljanju tema.

aleksandradjukic04@gmail.com's picture

Izvinjavam se,  ne znam gdje se to nalazi. Da li mozete da mi pomognete oko ovih zadataka imam test u ponedjeljak a ne razumijem ih.

nnsss's picture

Moze li neko da mi pomogne?

Redukcija je: a) otpustanje elektrona                                                                                                                          b) primanje elektrona                                                                                                                            c) povecavanje oksidacionog broja                                                                                                      d) Izdvajanje vodonika

Znam da je tacan odgovor pod b), ali se pitam da li je i pod d) pored toga.

I, da li je Nh4NO3--------N2O+ 2H2O oksido-redukciona reakcija?

Molim vas, ako neko moze to da mi razjasni bila bih zahvalna!

Dino98's picture

1. Nitritna kiselina (HNO2) nastaje u reakciji sulfatne kiseline i kalijevog nitrita (KNO2).

Ali je nitritna kiselina koja je nastala dosta nestabilna, pa se raspada prema jednačini:

3 HNO2 --> H3O+ + NO3- + 2NO

Pa zbog toga ćete često vidjeti ovakvu sumarnu reakciju:

6KNO2 + 3H2SO4 --> 2 HNO3 + 4NO + 3K2SO4 + 2H2O.

Ukoliko vam bude trebala u laboratoriji pripremite je u tom trenutku (samo zakiselite neki nitrit).

2. a) NH4Cl je so sastavljena od jake kiseline i slabe baze, u reakciju s vodom (hidroliza) ulazi ova slabija komponenta:

NH4+ + H2O <--> NH3 + H3O+ (dakle kisela sredina)

b) CH3COONa je so sastavljena od slabe kiseline i jake baze, pa je reakcija hidrolize:

CH3COO- + H2O <--> CH3COOH + OH- (bazna sredina)

c) P2O5 nije so, ali je to oksid nemetala, on rastvaranjem u vodi daje kiselinu (fosfatnu), dakle opet je u pitanju kiseli medij:

P2O5 + 3H2O --> 2H3PO4

3.

CaO + H2SO4 --> CaSO4 + H2O

4. Ovo je reakcija neutralizacije:

2NaOH + H2SO4 --> Na2SO4 + 2H2O

odnos molova:

n(NaOH) : n(H2SO4) = 2:1 ==> n(NaOH) = 2n(H2SO4) (**)

Poznata nam je pH kiseline, ako je pH = -logc(H+), onda je c(H+) = 10 (na -pH)

c(H+) = 0,01 mol/L

Kako je jaka kiseline (100% disosovana), c(H2SO4) = c(H+)

Kako je c= n/V, n = c*V, to uvrstimo u jednačinu (**) :

n(NaOH) = 2 * c(H2SO4) * V(H2SO4) = 2 * 0,01 mol/L * 0,010 L

n(NaOH) = 0,0002 mol

M=m/n ==> m(NaOH) = M(NaOH) * n(NaOH) = 40 g/mol * 0,0002 mol = 0,008 g = 8 mg

 

Poz

 

aleksandradjukic04@gmail.com's picture

Hvala Vam puno:)

aleksandradjukic04@gmail.com's picture

1. Zaokruzi formulu oksida koji u rekaciji sa vodom daje dvobaznu bazu:
     A) CaO
     B) K2O
     C) CO2
2. Predstavi reakcijom fosfor-pentoksida i kalcijum hidroksida tako da nastaje baznaso!
3. Predstavi izrazom disocijaciju magnezijum-fosfata i odredi kakav ce biti pH nastalog rastvora.
4. Koliko je koncentracija hidroksidnih jonau rastvoru koji u 500ml sadrzi 0.02 mola sumporne kiseline?
5.koliko je potrebno grama sumpor-trioksida za neutralizaciju 100ml rastvora natrijum- hidroksida do neutralne skoli ako je pOH baze 2?

aleksandradjukic04@gmail.com's picture

Potrebna mi je pomoc oko ovih zadataka, ako neko moze da mi pomogne?

Hvala!!!