koliko ce se osloboditi

tatjana's picture

koliko ce se osloboditi mililitara gasa (normalni uslovi) rastvaranjem 54 mg aluminijuma u  natrijum hidroksidu?

milicaradenkovic's picture

2Al+2NaOH+6H2O------------------>2Na{Al(OH)4}+3H2

n(Al)=m/Mr=54*10(-3)/27=0.002 mol

n(Al):n(H2)=2:3

n(H2)=3*n(Al)/2

n(H2)=3*0.002/2=0.003 mol

1 mol------------------22.4 dm3

0.003 mol----------------x dm3

x=0.003*22.4/1=0.0672 dm3=67.2 cm3 H2

tatjana's picture

da li mozete da napisete oksido redukcije

milicaradenkovic's picture

Al0(-3e-)------------------>Al3+/1

H+1(+1e-)--------------------->H0/3

2Al+2NaOH+6H2O---------------->2Na(Al(OH)4)+3H2

Medicina's picture

Sta nastaje u reakciji metala i baza? 

milicaradenkovic's picture

Nastaju kompleksne soli ako je u pitanju Al a kod ostalih metala hidroksidi.