Zadatak

Isidoraa's picture

U kojoj masi vode treba rastvoriti 22.4 dmgasovitog hlorovodonika (HCl), pri normalnim uslovima (to znaci da je Vm=22,4 dm3/mol , da se dobije 10% rastvor?
imam formule n= m/M,
m - masa supstance (g)
n - kolicina supstance (mol)
M - molarna masa (g/mol)

n= V/Vm .. V-zapremina gasa (dm3)
n-kolicina gasa(mol)
V- molarna zapremina (22,4 dm3/mol)

za maseni udio rastvora w=  m(s)/ m(r)
m(s) - masa rastvorene supstance (g)
m(r) - masa rastvora (g)
npr molarna masa za H2O se nalazi
M(H2O) = 2x Ar(H) + Ar(O) = 2 x 1 + 16 = 2+16 = 18 g/mol


                          

milicaradenkovic's picture

n(HCl)=V(HCl)/Vm

n(HCl)=22.4/22.4=1 mol

ms=n(HCl)*Mr=1*36.5=36.5 g

mr=ms/w=36.5/0.1=365 g

m(vode)=mr-ms=365-36.5=328.5 g

Isidoraa's picture

Hvalaa :)