13.grupa

NikolaM's picture

Koja supstanca,usled hidrolize po dodatku rastvora aluminijum sulfata daje talog Al(OH)3

milicaradenkovic's picture

Natrijum hiddroksid

6NaOH+Al2(SO4)3----------------->2Al(OH)3+3Na2SO4