maseni udio

Isidoraa's picture

Izracunaj maseni udio rastvora koji nastaje mijesanjem 200g 30% i 700g 60% rastvora nitratne kisjeline.

milicaradenkovic's picture

ms1=w1*mr1=200*0.3=60 g

ms2=w2*mr2=700*0.6=420 g

msu=ms1+ms2=420+60=480 g

mru=mr1+mr2=200+700=900 g

w=msu/mru=480/900=0.533=53.3 % HNO3