Zadatak!

Suncica's picture

Jedan talog sastavljen od AgCl i AgBr važe 0,500 0 g. Zagrijavanjem taloga u struji hlora AgBr je kvantitativno preveden u AgCl, a masa taloga poslije hloriranja iznosila je 0,440 8 g. Izračunajte masene udjele AgCl i AgBr u uzorku. 

Rjesenje: W(AgCl)=50,0 % i W(AgBr)=50,0%

milicaradenkovic's picture

Da li neko zna kako se resava zadatak jer ja nikako nemogu da dobijem resenje.

milicaradenkovic's picture

Resila sam zadatak

x+y=0.5 g

x+143.5/188*y=0.4408 g

x=0.5-y

0.5-y+0.763*y=0.4408

0.5-0.4408=0.237*y

0.0592=0.237*y

y=0.0592/0.237=0.25 g je masa AgBr

x=0.5-0.25=0.25 g AgCl

w(AgCl)=m(AgCl)/m(smese)

w(AgCl)=0.25/0.5=0.5=50 %

w(AgBr)=100-w(AgCl)=100-50=50 %

Suncica's picture

hvala :)