pH vrijednost

Marijax's picture

Kolika je pH vrijednost rastvora dobijenog miješanjem 800 cm3 rastvora Ba(OH)2, čija je koncentracija 0,5 mol/dm3 i 900 cm3 H2SO4, čija je koncentracija 0,6 mol/dm3? Kiselina i baza su potpuno disosovane.

milicaradenkovic's picture

Ba(OH)2+H2SO4--------------->BaSO4+2H2O

n(kiseline)=c*V=0.9*0.6=0.54 mol

n(baze)=c*V=0.8*0.5=0.4 mol u visku je kiselina pa je

n1(kiseline)=n(baze)=0.4 mol

n2(kiseline)=n(kiseline)-n1(kiseline)=0.54-0.4=0.14 mol

Vu=V1+V2=900+800=1700 ml

c(kiseline)=n2(kiseline)/Vu=0.14/1.7=0.0823 mol/l

H2SO4-------------->2H+ + SO42-

{H+}=2*c(kiseline)=2*0.0823=0.1646 mol/l

pH= -log{H+}=0.783

 

Anđela's picture

Rješenje je 1,08.

 

milicaradenkovic's picture

Onda ovaj deo netreba 

{H+}=2*c(kiseline)

i imas {H+}=0.0823 mol/l pa je 

pH= -log{H+}=1.08

asterix's picture

Smatram da bi bilo pametnije napisati odma rešenje..