pOH vrijednost

Marijax's picture

Pomiješane su iste zapremine rastvora natrijum-hidroksida u kome je pOH u prvom rastvoru 4, a u drugom rastvoru 3. Koliki je pOH u smjesi?

milicaradenkovic's picture

pOH1=4 pa je {OH-}1=1*10(-4) mol/l

pOH2=3 pa je {OH-}2=1*10(-3) mol/l

n(OH-)u=c1(OH-)*V1+c2(OH-)*V1

Vu=V1+V2=2*V1 posto su iste zapremine

{OH-}u=(c1(OH-)*V1+c2(OH-)*V1)/Vu=1.1*10(-3)/2=5.5*10(-4) mol/l

pOH= -log{OH-}u=3.26