Rastvori

Anđela's picture

Koliko grama amonijum-hlorida treba rastvoriti u 50 cmrastvora amonijum-hidroksida koncentracije 1 mol/dmda bi se dobio rastvor čiji je pH=10? K (NH4OH) = 1,8 * 10-5.

milicaradenkovic's picture

NH4+ + H2O------------->NH3+ H3O+

Ka=n{NH3}*{H3O+}/n{NH4+}

Ka=Kw/Kb=1*10(-14)/1.8*10(-5)=5.55*10(-10)

posto NH4OH ne postoji {NH3}={NH4OH}=1 mol/l

n(NH3)={NH3}*V=0.05*1=0.05 mol

5.55*10(-10)=0.05*(1*10(-10))/n(NH4+)

n{NH4+}=0.009009 mol

n(NH4Cl)=n(NH4+)=0.009009 mol

m(NH4Cl)=n(NH4Cl)*Mr=0.009009*53.5=0.482 g