15.grupa

NikolaM's picture

Koliko se cm3 rastavra kalcijum hidroksid koncentracije 0,2mol/dm3 potrebno pomesati sA 100sm3 rastvora fosforne kiseline c=0,2 mol/dm3 da bi se dobila neutralna so?

Moram jos jedan zadatak zato sto mi je hitno..Ako nije problem ;)

Izracunj masu azota koji se nalazi u 500 dm3 vazduha,ako je procenat N2 u vazduhu 78%

milicaradenkovic's picture

1. w(N2)=V(N2)/V(vazduha)

V(N2)=w(N2)*V(vazduha)=0.78*500=390 dm3

1 mol-----------------22.4 dm3

x mol--------------------390 dm3

x=390*1/22.4=17.4 mol N2

m(N2)=n(N2)*Mr=17.4*28=487.2 g

2. Ca(OH)2+2H3PO4------------->Ca(H2PO4)2+2H2O

n(kiseline)=c*V=0.1*0.2=0.02 mol

n(baze):n(kiseline)=1:2

n(baze)=n(kiseline)*1/2=0.02*1/2=0.01 mol

V(Ca(OH)2)=n(baze)/c=0.01/0.2

V(Ca(OH)2)=0.05 l=50 ml