Zadaci

enisa panjeta's picture

1.Suze su izmedju ostalog sacinjene i od 0,9 postotnog rastvora natrij klorida. Izracunaj koliko se atoma NaCla nalazi u 150 g suza?

2.Izracunaj pH u 0,5 molarnoj otopini sulfatne kiseline.

 

milicaradenkovic's picture

2. H2SO4----------->2H+ + SO42-

c{H+}=2*c{H2SO4}=2*0.5=1 mol/l

pH= -log{H+}=0

enisa panjeta's picture

Hvala! A zna li neko ovaj prvi zadatak?

milicaradenkovic's picture

1. Ja mislim da se zadatak radi na sledeci nacin

w=0.9 % NaCl

mr=150 g pa je ms=w*mr=1.35 g NaCl

n(NaCl)=ms/Mr=1.35/58.5=0.023 mol

1 mol---------------------6*10(23)

0.023 mol------------------x

x=0.023*6*10(23)/1=1.38*10(22) atoma NaCl