Rastvor

vanja's picture

Izracunati masu AgNO3 koju treba dodati u 150g rastvora ove soli konc. 0,50mol/dm3 (gustina 1,07g/cm3) da bi se dobio 40 mas% rastvor.Izracunati konc. ovako pripremljenog rastvora AgNO3.

milicaradenkovic's picture

mr=150 ro=1.07 g/cm3

V=mr/ro=150/1.07=140.19 cm3

ms1=mr*w=150*0.4=60 g

n1=ms1/Mr=60/170=0.353 mol

n=c*V=0.50*0.14019=0.07 mol

ms=n*Mr=0.07*170=11.9 g AgNO3