analiticka hemija

Kaca's picture

1.Ako se u 100 cm rastvora u kome se nalazi smesa NaCl koncentracije 1.0 * 1O -4 mol\dm3  i Na2CrO4 koncentracije 2 mol\dm doda:

a) 3 cmrastvora AgNO3 koncentracije 1*10-3 

b) 33 cm3 istog rastvora,da li se u evntualnom nagradjemnom talogu nalaziti AgCl ili Ag2CrO4

K(AgCl) = 1,8 *10-10

K(Ag2Cro4)0=9.0 *10-12

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da moze da se formira i AgCl i Ag2CrO4