Osobine tastvora pitanje

Marko955's picture

OD navedenih supstanci napravljeni su vodeni rastvori koji mrznu na istoj temperaturi .U kom rastvoru je najmanja koncentracija supstance ?

1)natrijum hromat

2)Natrijum neutralni fosfat

3) urea

4)kalcijum nitrat

5)amonijum hlorid

Sad mene zanima kako se to odredjuje tacan je odgovor pod 2.

milicaradenkovic's picture

To se gleda na osnovu i (vant-hofov faktor)

Kod 2 vant hofov faktor je 4 i tu je najmanja koncentracija a formula je Na3PO4 .

Na3PO4-------------->3Na+ + PO43-

Marko955's picture

Znaci sto ima vise jona to je koncetracija manja .. ali to vazi znaci samo za jake elektrolite.. ako sam dobro razumeo >

Marko955's picture

E da znaci npr..ako je disocijacija potpuna i ja imam KNO3 ...onda je i=2 i to znaci da je onda T=K*b/2.

milicaradenkovic's picture

Da sto ima vise jona koncentracija je manja.