Izomerija

miljanad's picture

Koliko ima alkohola koji su medjusobno strukturni izomeri, a cijih 7,4 g oslobadja 1,12 dm3 gasa pri reakciji sa elemntarni natrijumom (svedeno na normalne uslove)?

Tacan odgovor je 4.

Moze li neko da napise koji su to alkoholi, ja nikako ne uspevam da dobijem tacan broj. Hvala.

milicaradenkovic's picture

2CnH(2n+1)OH+2Na--------------->2CnH(2N+1)ONa+H2

1 mol----------------22.4 dm3

x mol------------------1.12 dm3

x=1.12*1/22.4=0.05 mol H2

n(CnH(2n+1)OH)=2*n(H2)=0.05*2=0.1 mol

Mr=m/n(CnH(2n+1)OH)=7.4/0.1=74 g/mol

formula je butanol CH3CH2CH2CH2OH

izomeri  su:

1. CH3CH2CH2CH2OH                   n-butanol

2. CH3CH(CH3)CH2OH                   2-metil propanol

3. CH3C(CH3)OHCH3                      2-metil 2 propanol

4. CH3CH2CH(OH)CH3                    2- butanol

miljanad's picture

Hvala!! :)

banj00's picture

Moze li neko da.mi objasni strukturnu izomeriju. Hvala

Vuk Biljuric's picture

Zar ne bi 5,,jer 2 butanol ima hiralan C atom??

milicaradenkovic's picture

Jeste i ima ih 5 jer je 2 butanol R i S.