Molalnost

Marijax's picture

Maseni udio hlorovodonične kiseline je W = 35%. Molalitet ove kiseline je?

milicaradenkovic's picture

w=35 % a ro(35 %)=1.174 g/cm3 uzmes da je V=1 l

mr=1000*1.174=1174 g

ms=mr*w=0.35*1174=410.9 g

m(rastvaraca)=mr-ms=1174-410.9=763.1 g

b=n/m(rastvaraca)

n=ms/Mr=410.9/36.5=11.26 mol

b=11.26/0.7631=14.75 mol/kg

Bora123's picture

Koliko je grama Na2Co3 i vode potrebno za pripremanje 100g rastvora molalnosti 1mol/kg?

Dino98's picture

Pročitati Pravila o postavljanju tema :)