maseni udio

Anđela's picture

Koliko treba da se odmjeri rastvora barijum-hlorida (m1) čiji je maseni udio W1=20% i rastvora barijum-hlorida (m2) čiji je maseni udio W2=30%, da bi se dobilo 800 g rastvora barijum-hlorida čiji je maseni udio W3=23% ?

milicaradenkovic's picture

w3=0.23 mr3=800 g

mr1+mr2=mr3

mr1*w1+mr2*w2=mr3*w3

ms3=w3*mr3

ms3=800*0.23=184 g

mr2=800-mr1

mr1*0.2+0.3*(800-mr1)=184

0.3*mr1-0.2*mr1=240-184

0.1*mr1=56

mr1=56/0.1=560 g 20 % rastvora

mr2=800-560=240 g 30 % rastvora