Aminokiseline

miljanad's picture

Molekulska formula Schiffove baze, koja nastaje kao produkat reakcije alanina sa formaldehidom je?

Tacan odgovor je C4H7O2N.

Moze li neko da mi kaze kako izgleda ova Schiffova baza i koji je nacin dobijanja?

Hvala. :)

milicaradenkovic's picture

HCHO+CH3CHNH2COOH---------------->CH2=NCHCH3COOH+H2O