Zadaci iz hemije (tehnologija ugljenih hidrata) Help!

Teodora21's picture

 Refraktometrijski je određen sadržaj suve materije u skrobnom sirupu 82,5 %. Na koji način se od ovog sirupa može pripremiti 250 g 30 %-nog rastvora?

 

 

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.