Oksido-redukcija

Marijax's picture

Odredi stehiometrijske koeficijente u jednačini oksido-redukcije:

H2O2 + MnO4- + H+ ---------------> Mn++ + O2 + H2O

milicaradenkovic's picture

5H2O2+2MnO4-+6H+--------------->2Mn2+ + 5O2+8H2O

O-1(+1e-)-------------->O2-/5

Mn7+(+5e-)--------------->Mn2+/1