Soli

Tropke's picture

Koji od navedenih hidroksida pri reakciji sa 0.3 mola fosforaste kiseline daje 0.1 mol neutralne soli?
1. NaOH

2. Mg(OH)2

3. Fe(OH)3

4. KOH

5Pb(OH)2

 

Ne razumijem bas ovakve zadatke pa ako bi neko mogao da pojasni na kom se principu se rade:)

milicaradenkovic's picture

Napisi reakcije svih baza sa fosforastom kiselinom i rezultat ce ti biti ona baza gde je odnos kiseline i soli 3:1

2Fe(OH)3+3H2PHO3-------------->Fe2(PHO3)3+6H2O

n(Fe2(PHO3)3):n(H2PHO3)=1:3

n(Fe2(PHO3)3)=1*n(H2PHO3)/3=1*0.3/3=0.1 mol i resenje je pod 3.

Tropke's picture

Neke kiseline otpustaju sve vodonike a kod nekih ostane 1(prilikom gradjenja neutralnih soli), kako to da razlikujem?:)

milicaradenkovic's picture

Zavisi o kojoj se kiselini radi kod fosforaste ostaje jedan vodonik .

Tropke's picture

A mozes li mozda da mi napises jos neke koje su najcesce u upotrebi, da znam :))

milicaradenkovic's picture

Npr. HCl, HNO3, HNO2, HCN gde nema vodonika u soli kiseline kod kojih ostaju vodonici su H2SO4, H2S, H2SO3

a kod kojih moze da bude dva H atoma u soli su H3PO4