maseni odnos

Isidoraa's picture

odredi formulu hidrogena u kome je maseni odnos H:O=1:16, a 1.5 x 1023 tog jedinjenja ima masu 8.5g.
rjesenje: H2O2

milicaradenkovic's picture

m(H):m(O)=1:16

1 mol------------------6*10(23)

x mol------------------1.5*10(23)

x=1.5*10(23)*1/6*10(23)=0.25 mol

Mr=m/n=8.5/0.25=34 g/mol

n(H)=m/Mr=1/1=1 mol

n(O)=m/Mr=16/16=1 mol

n(H):n(O)=1:1

Mr=x*Ar(H)+y*Ar(O)

34=1*x+16*y

x=y

34=x+16*x

x=34/17=2 a y=2  pa je formula H2O2

Isidoraa's picture

Ja ne shvatam ovo od Mr=x*Ar......
cek sad se tu trazi po molekulskoj formuli je l' tako?

milicaradenkovic's picture

Da po molekulskoj formuli . Ti imas da su ti kolicine iste samim tim i broj atoma je isti i kad to ubacis u formulu za molarnu masu dobijas koliko atoma H ima u formuli toliko ima i atoma O i dobijas formulu jedinjenja.

Isidoraa's picture

n mi je kolicina , znaci u jednom molu ima 6*10(23) kolicine, ili kako bi se reklo?
kako znamo da su x i y jednaki?
a to x i y su mi broj atoma?
i nije mi bas jasno kako se nalazi molekulska formula.

milicaradenkovic's picture

Kada dobijes kolicinu iz nje mozes da vidis koliko atoma Ima u  formlui. U ovom slucaju je broj atoma isti i za H i za O a posto su x i y brojevi atoma napises da je x=y i posto imas molekulsku masu dobices  tacan broj atoma H i O.

Isidoraa's picture

hvala :)