miligrami

CileOle's picture

Koliko miligrama 45,6% sumporne kiseline teoretski treba razloziti elektrolizom ako se zeli dobiti 32,8 cm3 vodonika na 25 oC i 101325 Pa?
rez: 287 mg

alexa996's picture

Ako pretpostavimo da svi H+ joni (ne zelimo da komplikujemo sa hidronijum-jonima, ovo je uproscavanje) poticu od sumporne kiseline (zato je teoretski), onda kao reakciju na katodi imamo: 2 H+ + 2 e- → H2 . Iz jednacine za idealne gasove pV=nRT, mozemo naci da je n=0.0013414 mol H2 , ako ubacimo podatke u SI sistemu (R=8.314). Posto je n(H+)=2n(H2SO4), a takodje n(H+)=2n(H2), odatle zakljucujemo da je n(H2SO4)=n(H2). Odavde mozemo naci masu ciste sumporne kiseline kao m(H2SO4)=98*n(H2) [g]. Onda je masa potrebnog rastvora m(H2SO4)*1000(da bi bilo u mg)/0.456=288 mg (razlika u 1 mg potice od razlicitog nacina zaokrugljivanja medjurezultata mog rada i autora zadatka).

Pozdrav! :)