Stehiometija

jovaniccaelprezidente's picture

Koji od navedenih uzoraka ozona sadrži najmanji broj atoma? 

1) 6*10(22) molekula 

2)0,224 litara(n.u)

3)4,8g

4)0,1mol atoma

5) 2,2*10(22) atoma 

Hvala, unapred.

milicaradenkovic's picture

1) x=6*10(22) molekula O3 to je atoma O x=6*3*10(22)=1.8*10(23) 

2) n(O3)=V(O3)/Vm=0.224/22.4=0.01 mol

x=3*n(O)=3*0.01=0.03 mol

1 mol-----------------6*10(23)

0.03 mol------------------x

x=0.03*6*10(23)/1=0.18*10(23) atoma O

3) n(O)=m/Mr=4.8/16=0.3 mol

N(O)=n(O)*Na=0.3*6*10(23)=1.8*10(23) atoma O

4) N(O)=n(O)*Na=0.1*6*10(23)=0.6*10(23) atoma O

5) N(O)=2.2*10(22)=0.22*10(23) atoma O resenje je pod 2.

jovaniccaelprezidente's picture

Hvala puno :)