pitanje

andjela's picture

Sta je koeficijent radijusa ?

milicaradenkovic's picture

Koeficijent radijusa daje odnos izmedju radijusa, koordinacionog broja i strukturnog rasporeda molekula u jednom atomu. Definise se kao odnos poluprecnika katjona i poluprecnika anjona.

K.R.=r+/r- gde je

r+ - poluprecnik katjona

r- - poluprecnik anjona