H2

NikolaM's picture

Koliko se kg koksa potrbno za dobijanje 2m3 H2 pri normalnim uslovima?U koksu se nalazi 97% C

milicaradenkovic's picture

C+H2O------------->CO+H2

n(H2)=V(H2)/Vm=2000/22.4=89.28 mol

n(C)=n(H2)=89.28 moln(koksa)

n(koksa)=89.28/0.97=92.04 mol

m(koksa)=n(koksa)*Mr=92.04*12=1104.5 g=1.1045 kg