pH vrednost

Jelena253's picture

Kolika je koncentracija hidroksilnih jona (mol/l) u rastvoru koji u 10l sadrzi 0,001 mol HCl? R: 10 na -10

Hvala unapred :)

milicaradenkovic's picture

c(HCl)=n/V=0.001/10=0.0001 mol/l

HCl----------------->H+ + Cl-

{H+}=c(HCl)=0.0001=1*10(-4) mol/l

{OH-}=Kw/{H+}=1*10(-14)/1*10(-4)=1*10(-10) mol/l