Hemijske reakcije

Gliga97's picture

Ako se na bakarni novcic sipa nepoznata supstanca,dolazi do burne reakcije pri cemu se izdvaja gas tamnobraon boje.Napisi jednacinu hemijske reakcije i utvrdi broj otpustenih i primpljenih elektrona.

milicaradenkovic's picture

Kada se na bakarni novcic doda HNO3 dolazi do burne reakcije .Pri tome se izdvaja gas NO2 tamno-braon boje

Cu+4HNO3--------------->Cu(NO3)2+2NO2+2H2O

Cu0(-2e-)-------------------->Cu2+/1

N5+(+1e-)--------------------->N4+/2