Puferi

Tropke's picture

Uvodjenjem ugljenik(IV) oksida u vodeni rastvor jednog od navedenih jedinjenja nastaje pufer:
1) NaHCO3    2) H2CO3    3) CaCl2      4) Ca(OH)2     5) (NH4)2CO3

Daljinski1234's picture

Pufer se sastoji iz slabe kiseline i njene soli ili slabe baze i njene soli. Ukoliko uvedemo CO2 u rastvor prvog jedinjenja - NaHCO3 (dakle ti tu u rastvoru imas NaHCO3 i H2O) CO2 ce da izreaguje sa H2O i nastace slaba ugljenja kiselina.NJena so,natrijum bikarbonat je vec u rastvoru tako da je to pufer.