Izracunati masu azota

Vlaja55's picture

Izracunaj masu azota koji se nalazi 500 dm3 vazduha,ako je zapreminski udeo azota 78%

milicaradenkovic's picture

V(N2)=w*V(vazduha)=0.78*500=390 dm3

1 mol-----------------------22.4 dm3

x mol-------------------------390 dm3

x=390*1/22.4=17.4 mol N2

m(N2)=n(N2)*Mr=17.4*28=487.2 g

Kimi0603's picture

Sta je ovo 22.4

fsd's picture

zapremina 1 mola gasa pri normalnim uslovima (STP)